Društvo mladih muzičara

Drustvo mladih muzicara Instrumental

Drustvo mladih muzicara Instrumental

Programi našeg društva se realizuju kroz grupnu i individualnu nastavu, na sledećim instrumentima: harminika,gitara, sintisajzer,bubanj,metalofon, kastanjete,...u cilju izvođenja orkestarskih numera. Takođe postoji i Horić Društva Instrumental za najmlađe uzrasta od 3 do 7 godina, gde se deca upoznaju sa izvođenjem ritma na dečijim udaraljkama.

66.Zmajeve dečije igre

Društvo Instrumental je 5.juna nastupilo na 66.Zmajevim dečijim igrama „SVAKA ZVEZDA IMA SVOGA PUTA“. Kiša nije uspela da pokvari raspoloženje najmlađih a i publike.  Nastup je rezultat projekata koje je podržao Grad Novi Sad i Gradska uprava za kulturu.