Društvo mladih muzičara

Muzicirajmo- kreativne muzičke radionice

Društvo Instrumental održava radionice u periodu od 1.3.2021. do 30.5.2021. u okviru Projekta ,,Muzicirajmo- kreativne muzičke radionice“. Deca će imati priliku da se upoznaju sa kulturnim nasleđem naše zemlje i starim instrumentom gajde.Radionice vode učitelj Srba Jankov i vaspitačica Marija Božić. Projekat podržala Gradska uprava za kulturu.