Društvo mladih muzičara

Projekat „Deca muzičari“

U periodu od 1. novembra do 20. decembra Društvo Instrumental realizuje projekat pod nazivom DECA MUZIČARI koji je sufinansirala Gradska uprava za kulturu.