Društvo mladih muzičara

Projekat „Muzicirajmo- kreativne muzičke radionice“

Društvo Instrumental održava radionice od 1. marta do 31. maja u okviru Projekta ,,MUZICIRAJMO- KREATIVNE MUZIČKE RADIONICE“, koji je podržala Gradska uprava za kulturu. Deca će se upoznati sa kulturnim nasleđem naše zemlje i instrumentom Gajde.