Društvo mladih muzičara

Projekat „Muzički mostovi“

Od 1. oktobra – do 20. decembra Društvo Instrumental realizuje projekat pod nazivom Muzički mostovi koje je sufinansirala Gradska uprava za kulturu.