Društvo mladih muzičara

Projekat „Muzičko razvijalište“

Ove godine takođe smo konkurisali na projektu Savremeno stvaralaštvo za 2019. godinu i Društvo je dobilo projekat koji će realizovati od septembra 2019. godine pod nazivom „MUZIČKO RAZVIJALIŠTE”.