Društvo mladih muzičara

Projekat „Svet muzike“

Od 1. februara do 30. aprila održavaju se radionice u okviru Projekta SVET MUZIKE, koji je podržala Gradska uprava za kulturu.