Društvo mladih muzičara

Realizacija projekta „Muzički biseri“

U periodu od 1.februara do 30.avgusta ,naše društvo realizuje muzičke radionice u okviru projekta “Muzički biseri” iz oblasti Savremenog stvaralaštva . Projekat je podržala Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada. Cilj radionica je muzičko opismenjavanje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena dece.