Društvo mladih muzičara

Realizacija projekta „Muzika u srcu“

I ove godine smo dobili podršku Gradske uprave za kulturu za realizaciju projekta pod nazivom “MUZIKA U SRCU”. Veliki broj dece pohađa muzičke radionice . Cilj radionica je orkestarsko izvođenje numera kao i kvalitetno provođenje slobodnog vremena.